Καλωσήλθατε στο Πολυιατρείο SAPES MEDICARE

Διεύθυνση:

Ξενοφώντος 24 και Βραδέλη, ΣΑΠΕΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

Τηλέφωνο:

25320 21205

ΚΩΣΤΑΚΗ ΑΓΛΑΪΑ

Καρδιολόγος
Υπηρεσίες
  • Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ)
  • Υπερηχογραφικός Έλεγχος
  • Έγχρωμο Doppler
  • 24ωρη Καταγραφή ΗΚΓ και Αρτηριακής Πίεσης
  • Βηματοδότες
  • Στεφανιογραφίες
  • Αγγειοπλαστικές